MANUFACTURING EQUIPMENT CAPACITY Q'TY
CNC PIPE BENDING MACHINE MAX×90A×S/80 1
CNC PIPE BENDING MACHINE MAX×50A×S/80 1
NC PIPE BENDING MACHINE MAX×125A×S/160 1
NC PIPE BENDING MACHINE MAX×80A×S/160 1
NC PIPE BENDING MACHINE MAX×50A×S/80 3
NC PIPE BENDING MACHINE MAX×40A×S/80 4
NC PIPE BENDING MACHINE MAX×20A×S/80 2
SQUEEZING BENDING MACHINE MAX×Ø38.1~Ø88.9/1.0DR 이하 1
PIPE FIN-TUBE / COIL BENDING M/C M/C MAX×Ø25.4~Ø63.5 이하 3
SWAGING BㄸNDING MACHINE MAX×Ø76.3~Ø50.8/57/45/38.1 1
3단 ROLLER BENDING MACHINE MAX×200A 이하 1
SCARFING MACHINE MAX×6˝×S/160 4
   
 
기계설비명 규격 제작사 사용년도 수량 비고
초음파두께게이지 0-50mm 일본 3 1
마이크로메타 0-100mm " 2 1SET
버지니어 켈리퍼스 0-500mm " 1 1SET
직각자 한국 1 1SET
줄자 0-30mm 한국 1 1SET
STEEL자 0-2000mm " 1 1SET
AIR SCARFING Ø23~Ø75mm(내경) 독일 4 2대
   
 
두께측정기
밴드쇼
SCARFING_MC
   
 
SCARFING_MC
SQUEEZING_MC
SQUEEZING_MC
   
 
U-TUBE_MC
소형_스카핑MC
밀링